if]--> Cennik -
Back to top
 
 
 

 

Super Promocja !!!!

Tydzień Mistrzowski !!!

W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej i związanymi z nimi udziału reprezentacji Polski oraz otwarciem w naszym ośrodku komfortowej „strefy kibica” – zapraszamy na super promocyjny turnus wakacyjny w naszym ośrodku

15 – 22 czerwiec – 1500 zł / pobyt – wszystkie opłaty w cenie Wydarzenia – Strefa kibica – Słoneczna Plaża Mielenko 

16 czerwiec Polska – Holandia –

21 czerwiec – Polska – Austria

 

UWAGA – Super -Promocje  – ilość domków ograniczona !!!

Cennik 2024 – wszystkie opłaty w cenie domku !!!

 

Zadzwoń tel. 517 445 430 

 

Ceny w zależności od terminu, ilości osób oraz rodzaju domku:

 

od 250 zł/ dobę

 

Nasze domki:

Domki 75m2 z 2 zamykanymi sypialniami na piętrze : nr 1,2,5,6

Domki 75m2 z 3 zamykanymi sypialniami na piętrze : nr 3,4,7,8

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o godzinie 10:00.

Ośrodek jest czynny w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień.Informacje dotyczące cen można uzyskać pod numerem telefonu +48 517 445 430

Numer konta zostanie podany po dokonaniu rezerwacji telefonicznej lub mailowej.

Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

UWAGA!

Przy rezerwacji domków oraz wpłatach  proszę podawać NIP firmy, na który ma być wystawiona faktura.
Brak takiej informacji uniemożliwi wystawienie faktury na firmę.

Pozostałe opłaty:- opłata klimatyczna za dobę: 2,8zł / osobę

 • –  *prąd i woda: opłaty licznikowe są wliczone w cenę domku (jest to opłata zryczałtowana i wynosi 100 zł za tydzień, a w przypadku jej przekroczenia należy dokonać dopłaty do ww. kwoty za zużycie według stanu licznika)

– w dniu wyjazdu należy: zdjąć pościel, odkurzyć, wynieść śmieci , opróżnić lodówkę oraz umyć naczynia, wysypać stary węgiel z grilla (w przeciwnym wypadku potrącamy z kaucji 150 zł)

-w przypadku pozostawienia rażącego bałaganu – opłata za sprzątanie 300 zł

– parking domki piętrowe : maksymalnie jeden lub dwa samochody – w cenie domku, dodatkowo kolejne miejsce parkingowe w zależności od dostępności w cenie 250 zł / tydzień

– kaucja (zwrotna): 300 zł zwracana w dniu wyjazdu
– krzesełko do karmienia po uprzedniej rezerwacji – bezpłatnie

– wszystkie nasze domki są przeznaczone do komfortowego pobytu od czterech do ośmiu osób. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia dziewiątej lub dziesiątej osoby (wyłącznie w domkach z trzema sypialniami) za dodatkową opłatą 50 zł/ dobę / osobę.

– dzieci do drugiego roku życia – bez dopłaty.

– ośrodek nie jest przystosowany do przyjmowania zwierząt. Warunkowo (po uzyskaniu zgody właściciela ośrodka przy rezerwacji) dopuszczamy w naszym ośrodku małe pieski „torebkowe” za dodatkową opłatą – 250 zł / tydzień.

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu na konto firmowe.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem ośrodka ( dostępny na stronie www.morze-domek.pl )

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

DOMKÓW LETNISKOWYCH

„Słoneczna Plaża” Mielenko ul. Plażowa 4

 

Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkim odwiedzającym nasz Ośrodek. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do postrzegania jego postanowień. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości i terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację.

Uwaga!!!        W przypadku rezygnacji z wypoczynku zadatek nie ulega zwrotowi. Centrum Wakacyjne zastrzega sobie prawo zatrzymania zadatku również z powodów niezależnych od wynajmującego takich jak: zdarzenia związane z działaniami sił przyrody (np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, huragany, trzęsienia ziemi czy epidemie, pandemie), przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości (np. zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne), działania władzy państwowej (np., blokady granic i portów)

 

 

 1. Domki na wynajem– „Słoneczna Plaża” Mielenko (Centrum Wakacyjne Mielno- Mielenko Katarzyna Wiśniewska ul. Plażowa 4 Mielenko 76-032) – świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę. Przedmiotem usług jest jedynie wynajem domków letniskowych. Domki na wynajem nie zapewniają ochrony obiektu jak i bieżącej ich obsługi. Goście zobowiązani są do korzystania z domków zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.

 

 1. W dniu zameldowania pobierane jest 300 zł kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwrotna w dniu wyjazdu o ile nie zostanie zaliczona na poczet powstałych szkód.

 

 1. Do korzystania z usług na terenie Domków na wynajem upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji wraz uregulowaniem reszty całej brakującej opłaty w dniu przyjazdu w wielkości zadeklarowanego terminu podczas wstępnej rezerwacji, oraz z wniesionymi opłatami dodatkowymi przy dokonywaniu meldunku.

 

 1. Do ceny pobytu wynikającego z cennika należy uiścić opłaty dodatkowe zgodne z cennikiem wynikające z naliczenia podczas meldunku, które nie były wcześniej naliczane min. opłaty miejscowej pobieranej i przekazywanej na konto Gminy, opłaty końcowej za sprzątanie, opłaty za dodatkowe osoby w domku.

 

 1. Oddanie domku przez Gościa w dniu wyjazdu następuje poprzez wcześniejsze zgłoszenie tego faktu personelowi Domków na wynajem, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń i w przypadku nie stwierdzenia uszkodzeń, braków wyposażenia, rażącego bałaganu oraz nie naruszenia regulaminu ośrodka w trakcie pobytu zwróci kaucje Gościowi

 

 1. Wynajmujący nie może udostępnić domku innym osobom niezameldowanym w Domkach na wynajem, nawet jeśli nie upłynął termin za który uiścił należną opłatę.

 

 1. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

 

 1. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Domków na wynajem po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

 

 1. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi Domków na wynajem.

 

 1. Gość uprawniony jest do składania reklamacji, które będą rozpatrywane na bieżąco przez personel Domków na wynajem. Reklamacje należy składać na adres email: kontakt@morze-domek.pl Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

 

 1. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście Domków na wynajem ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

 

 1. Gość zobowiązany jest do pokrycia szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z jego winy, odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie, rozliczenie nastąpi na podstawie faktur zakupu.

 

 1. Domki na wynajem nie zapewnia ochrony wynajmowanych domków i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku

 

 1. Na terenie Domków na wynajem należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 8.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez właścicieli ośrodka imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

 

 1. Domki na wynajem ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym
  z Gośćmi naruszającymi Regulamin, w szczególności zakłócającymi spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Domków na wynajem. Gość obowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Domków na wynajem, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Domków na wynajem. Nie opuszczenie domku ,na wezwanie obsługi, związane jest z dodatkowymi kosztami dla letnika w wysokości 1000 zł za każdą dobę.

 

 1. W obiekcie zabronione jest:
  – zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu Domków na wynajem (lub w trakcie ciszy nocnej),
  – takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Domków na wynajem, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

 

 1. Domki na wynajem zastrzega sobie prawo, z uwagi na bezpieczeństwo i komfort pozostałych Gości, do odmowy zakwaterowania osobom:
  – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 

 1. Osoby niebędące klientami Domków na wynajem nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Domków na wynajem tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu personelowi Domków na wynajem i otrzymaniu od niego zgody. Jednakże w takim przypadku klient Domków na wynajem całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.

 

 1. Zezwolenie na pobyt psów w Domkach na wynajem możliwe jest warunkowo jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez personel Domków na wynajem
  Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Domków na wynajem. Pieski należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

 

 1. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu Domków na wynajem w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Domków na wynajem.
  – parking Domków na wynajem jest niestrzeżony, i bezpłatny wyłącznie dla klientów Domków na wynajem podczas ich pobytu .
  – do jednego domku piętrowego przypisane są jedno lub dwa miejsca parkingowe

 

 1. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Domkach na wynajem dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Domków na wynajem.

 

 1. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i boisku i zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad i regulaminu korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów.

 

 1. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w domku po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu na miejsce personelowi Domków na wynajem, jednakże rezerwujący ponosi opłatę w wysokości 50 zł za dobę od osoby, natomiast Domki na wynajem nie zapewnia dodatkowego łóżka. Dzieci wliczane są do całkowitego obłożenia domków lub pokoi.

 

 1. Domki na wynajem nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.

 

 1. W trakcie pobytu Gościa mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.
 2. Istnieje możliwość rezygnacji z pobytu w następujących przypadkach:
  a) w przypadku rezygnacji z usługi w terminie do 60 dni przed planowanym przyjazdem, jedynie potrącone będą koszty manipulacyjne
  w wysokości 500 zł.
  b) w przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 60 dni przed planowanym przyjazdem, kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi uiszczony zadatek ulega przepadkowi.
  W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji Domki na wynajem nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek opłat za poniesione świadczenia.

 

 1. Gość ma prawo do zwrotu dwukrotności zadatku w przypadku gdy Domki na wynajem nie wykona usługi, tj. nie zapewni pobytu dla Gościa na zarezerwowany okres.

 

 1. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych ,butli gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi) bez zgody personelu Domków na wynajem. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 13,16.

 

 1. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.
  W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt.13,16.

 

 1. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Domków na wynajem.

 

 1. Na Ośrodku obowiązuje segregacja śmieci: SZKŁO, MIESZANE,PLASTIK. Zabrania się wrzucania odpadów segregowanych (plastik, szkło, papier, puszki) do kontenera na odpady mieszane.

 

 

 1. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 1000 zł na likwidacje zapachu tytoniu.

 

 1. Domkom na wynajem przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowania należności za świadczone usługi lub powstałe szkody

 

 1. Regulamin Domków na wynajem podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  – na stronie internetowej www.morze-domek.pl
  – w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.

 

 1. Goście korzystający z usług Domków na wynajem zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

 

 1. Plac zabaw  przeznaczony jest dla dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-15

 

 1. Dzieci poniżej 13-tu lat muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej;

 

 1. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;

 

 1. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać w godzinach od 7.00 do 20.00

 

 1. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych;

 

 1. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:
  – wchodzenie na dachy, na górę huśtawek oraz zabawek;
  – siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;
  – huśtanie się na stojąco;
  – skręcanie huśtawek;
  – zjeżdżanie głową w dół;

 

 1. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

 

 1. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją;

 

 1. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

 

 1. Nie wolno nawet przez chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez opieki osoby dorosłej będącej opiekunem dziecka.

 

 1. Z uwagi na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. W szczególności zabrania się:
 • używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
 • wnoszenia do Domku Letniskowego łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
 • rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.

 

 1. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku Letniskowym. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

 

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku Letniskowym, a także do zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku Letniskowego.
 2. Zgubienie kluczy od domku, furtki, bramy powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka 200zł.
 3. Opuszczając domek proszę o zdjęcie pościeli, pozostawienie czystych naczyń, oraz grilla.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 


Mielenko, ul. Plażowa 4

+48 517 445 430

Rezerwacja


Facebook

Słoneczna Plaża
ul. Plażowa 4, 76-032 Mielenko
Tel: +48 517 445 430